Юлия Казанцева

Контакты:
тел: +7 913 202-48-35
email: kazantsevayulia1990@gmail.com

Специализация: 3D–визуализация

Город: Новосибирск